Wymiana między Jagiełłą a Witoldem, czyli polskie żubry na Litwę a litewskie do Polski

Oliwia Janik|16.07.2010

W maju bieżącego roku doszło do pierwszego od ponad 30 lat sprowadzenia żubrów nizinnych do największego ośrodka hodowli na Litwie – wymianie między polskim Ośrodkiem Hodowli Żubrów w Niepołomicach, a litewskim Panevéźys-Pašiliu Stumbrynas położonym niedaleko miasteczka Krekanava

Wielki książę litewski Witold w 1419 wybudował w Krekanavie drewniany kościół, w miejscu którego stoi obecnie najokazalsza budowla sakralna okolicy. Tereny są również wymieniane w sienkiewiczowskiej trylogii. Około 9 kilometrów na wschód od miasteczka leżą Mitruny, miejscowość należąca do rodziny panny Oleńki Billewiczówny, wymieniana w „Potopie”, również słynny dwór w Lubiczu, do którego przyjeżdżał pułkownik wojsk litewskich I Rzeczypospolitej Andrzej Kmicic mieścił się prawdopodobnie w okolicy.

Część tego bogatego historycznie obszaru została objęta ochroną w postaci Parku Regionalnego Krekanava. W lasach Parku, w których bardzo długo trwały potyczki partyzantów litewskich z bolszewikami, obecnie żubry litewskie mają do dyspozycji bogate łąki otoczone bagiennymi borami i mszarami.

Piękna para z Niepołomic, byk POZORANT i krowa POLALFA zostały wymienione na GIRUKASA i GINĘ ze Litwy. Tradycyjnie jak przystało na byki niepołomickie POZORANT wykazywał się dużą aktywnością i niepokornością w czasie transportu, lecz już po rozładunku w litewskiej zagrodzie czuł się wyraźnie dobrze, czego nie można powiedzieć o ludziach biorących udział w akcji i zmagających się z niewyobrażalnymi wprost ilościami agresywnych komarów z okolicznych bagien.

Para litewska była niezwykle spokojna, żubry tamtejsze są bardzo oswojone tolerujące bardzo bliską obecność opiekunów, co świadczy o ich zaufaniu do tych osób. Błyskawicznie, bez żadnych problemów GIRIUKAS i GINA zostały załadowane do skrzyń i przewiezione do Niepołomic, gdzie w środku puszczy, dawnym terenie łowieckim króla Władysława Jagiełły zostały umieszczone w zagrodzie kwarantannowej. Ta niemalże historyczna wymiana między Litwą, a Polską zbiegła się w czasie z 600-letnią rocznicą bitwy pod Grunwaldem, przypominającą o polsko – litewskim przymierzu sprzed setek lat.

Tekst: Łukasz Poławski
Fot. Tomasz Fedorczuk i Łukasz Poławski

In May this year there was the first new Lowland animals exchange between the Polish Bison Breeding Centre in Niepołomice, and Lithuanian Center in Panevéźys-Pašiliu located not far from Krekanava.

Grand Duke of Lithuania Vitold in 1419 built a wooden church in Krekanava, where actually stands the most impressive religious building of the area. These are the areas mentioned in the Sienkiewicz trilogy. About 9 km east is located the village Mitruny belonged to the family of Miss Oleńka Billewiczówna featured in „The Deluge”. Somewhere in the neighborhood there is also the famous mansion in Lubicz, visited by Colonel Andrzej Kmicic.

Part of this historically rich area has been protected as a Regional Park Krekanava. The forest of the Park where very long clashes between the Bolsheviks and Lithuanian partisans took place, actually the herd of Lithuanian bison has at the disposal the rich wetland meadows surrounded by coniferous forests and torfmoos.

A beautiful couple from Niepołomice: bull POZORANT and cow POLALFA were exchanged on the male GIRUKAS and female GINA from Lithuania. Traditionally, as befits the bulls from Niepołomice, POZORANT showed high activity during transport, but after unloading in the enclosure in Lithuania clearly feel well, what cannot be said about the people involved in the action and struggling with unimaginable amounts of aggressive mosquitoes from the surrounding swamps. Lithuanian pair was unusually quiet, these bison are very tame, tolerate presence of people caring for them what proves their confidence in these people. Instantly, without any problem GIRIUKAS and GINA have been loaded into crates and transported to Niepołomice, where in the middle of the forest, the former hunting ground of King Wladysław Jagiełło, were placed in the quarantine enclosure.

This almost historical exchange between Lithuania and Poland coincided with the 600-year anniversary of the Battle of Grunwald, reminiscent of the Polish – Lithuanian alliance.

Text: Łukasz Poławski
Fot. Tomasz Fedorczuk and Łukasz Poławski

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|31.08.2021

Materiały konferencyjne Żubry w Puszczy Augustowskiej już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane będą  podczas zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, w dniach 9-10 września 2021 r. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji. Materiały konferencyjne European Bison Conservation Newsletter Vol.13... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności