Zakończenie projektu „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”

SMŻ-EBFS|16.03.2017

1W Supraślu, w Akademii Supraskiej, odbyła się 10 marca konferencja „Żubr na pierwszym planie – 40 lat doświadczeń w ochronie gatunku w Puszczy Knyszyńskiej”, zorganizowana przez Nadleśnictwo Żednia, będące jednym z ważnych partnerów projektu (tu z sukcesem utworzono nowe stado wolnościowe). Szczególnie wiele miejsca poświęcono odtworzeniu i ochronie żubrów w Puszczy Knyszyńskiej, ale mówiono także szerzej – o obecnych działaniach na rzecz rozwoju i ochrony populacji tych zwierząt, a także o perspektywach w tym zakresie i dalszym finansowaniu.

Podsumowano trwający od 2014 roku projekt „Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce”, koordynowany przez Katedrę Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW, prowadzony w partnerstwie z kilkunastoma nadleśnictwami z terenu Puszczy Białowieskiej, Boreckiej i Knyszyńskiej, Białowieskim Parkiem Narodowym, a także przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Na spotkanie przyjechali m.in. dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Krzysztof Lissowski, Beata Bezubik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, prof. Wanda Olech, prezes SMŻ, koordynator całości projektu z ramienia SGGW, przybyli też licznie przedstawiciele zaangażowanych nadleśnictw i Regionalnej Dyrekcji Lasów4 Państwowych w Białymstoku.

Oprócz części merytorycznej, podczas konferencji miała miejsce wystawa zdjęć żubrów autorstwa Pawła Świątkiewicza oraz pokaz filmu Romana Wasiluka „Bison bonasus – nowe terytoria”.

Kończąc spotkanie w Supraślu nadleśniczy Jarosław Karpiuk, w imieniu Nadleśnictwa Żednia, złożył podziękowanie wszystkim, którzy na różnych etapach realizacji projektu w sposób szczególny wspierały działania tej jednostki.

Prof. Wanda Olech została też wyróżniona piękną książką o Puszczy Białowieskiej przez dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Olimpię Pabian, która podkreślała wieloletni znaczący wkład pani profesor w ochronę polskich żubrów.

Jestem zaskoczona i jest mi naprawdę niezwykle miło – powiedziała nam prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. – Szczególnie że docenia się moją pracę w najważniejszym dla ochrony żubrów miejscu, w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie wiedzę o żubrach zdobywają specjaliści z całej Europy. Bardzo się z tego cieszę.

Zdjęcia: Nadleśnictwo Żednia

Lidia Sternik-Stempkowska|12.04.2024

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy eksperta, który zrecenzuje wszystkie materiały edukacyjne  przygotowywane w ramach projektu. Formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia a także niezbędnymi załącznikami – do pobrania Formularz-zapytania ofertowego_ekspert recenzja całości Podpisane dokumenty należy przesłać w terminie... Czytaj dalej
SMŻ-EBFS|13.03.2024

RESTYTUCJA ŻUBRA – sukces nie tylko leśników

Zapraszamy do lektury: Las Polski – nr 1/2024 1-15 stycznia • Dwutygodnik leśników i przyjaciół lasu Małgorzata Kołodziejczyk O początkach restytucji żubra, rozwoju populacji i aktualnych problemach z nią związanych debatowali we wrześniu 2023 roku w Borku k. Bochni uczestnicy 20. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem „100 lat restytucji żubra”, którą zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Żubrów,Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności