Zapraszamy na wykład otwarty „Żubr – życie po życiu. Badania genetyczne i wykorzystywanie próbek pochodzących od żubrów”.

Lidia Sternik-Stempkowska|03.02.2021

Serdecznie zapraszamy na IV wykład otwarty z cyklu „Poznaj żubra”.

4 lutego 2021 o godzinie 18.00 wykład pt.: „Żubr – życie po życiu. Badania genetyczne i wykorzystywanie próbek pochodzących od żubrów”, wygłosi dr Zuzanna Nowak – Życzyńska z wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład jest ogólnodostępny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Aby dołączyć do spotkania na MS Taems należy kliknąć w poniższy link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg5ZTQ2NzgtMTdlYy00OTZlLWE2NmMtZjUyZGM1ZjBmYTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%2262d6b057-b72b-412e-9ae0-60e28112360d%22%7d

Zapraszamy serdecznie!

Fot. Ryszard Stasiewicz

Lidia Sternik-Stempkowska|26.02.2021

Woda dla żubrów w Nadleśnictwie Bielsk

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim w IV kwartale 2021 roku rozpoczęło zimowe dokarmianie żubrów. Tegoroczna zima z większą niż w ostatnich latach grubością pokrywy śnieżnej, pokazuje jak duże znaczenie ma takie działanie.. W obecnym sezonie żubry chętnie odwiedzają wypełnione sianem brogi i inne miejsca dokarmiania. W grudniu 2020 roku Nadleśnictwo wyłożyło połowę z 15 ton... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|24.02.2021

Nie tylko żubry ucieszą turystów w Nadleśnictwie Cisna

Na terenie Nadleśnictwa Cisna od października do grudnia 2020 r. prowadzono monitoring stada oraz opiekę weterynaryjną żubrów. W tym celu umieszczano fotopułapki w miejscach gdzie najczęściej przebywają zwierzęta Nadleśnictwo w ramach dokarmiania wyłożyło  30 ton buraków, 4 tony soli lizawkowej oraz 2 tony granulatu. Podczas wędrówki po terenie nadleśnictwa można zaobserwować żubry żyjące na wolności... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności