Ludzie o mnie

Lidia Sternik-Stempkowska|20.06.2020

„Pani Profesor Olech to osoba ,która poświęca ogromne pokłady energii aby przełożyć naukę w praktyczne działanie podejmowane przez opiekunów stad żubrów w całej Polsce. Żubry z Bieszczad są wdzięczne Pani Profesor. Pani Profesor jest przykładem połączenia radości z pracy z trudem pasji. Determinacja, zapał, nieustępliwość w dążeniach połączone z dużym zmysłem organizacyjnym oraz świetnym podejściem nie tylko do żubrów, ale również do ludzi – to główne cechy Pani Profesor. Wiedza jaką posiada Pani Profesor jest dużym atutem, ale umiejętne i chętne dzielenie się nią z innymi jest nieocenione.”

Jan Mazur, Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany

 

„Pani Profesor Olech jako szefowa obdarzała mnie dużym zaufaniem. Pozwala na dużą swobodę w działaniu, ale jednocześnie udzielała mi mądrych rad i wspierała w podejmowaniu trudnych decyzji.”

Prof. dr hab. Justyna Więcek, Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach (2012-2019), obecnie Dziekan Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

 

„Pani prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka jest profesjonalnym, wzorowym organizatorem, działania zarządzające Pani Profesor oraz umiejętności współpracy między jednostkami poza Uczelnianymi są godne naśladowania, a zdolności współpracy z ludźmi podziwiane w szeroko pojętym środowisku zootechników.”

prof. dr hab. Marek Adamski Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Rektor – elekt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

„Zarówno jako Główny Lekarz Weterynarii jak również wcześniej Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zawsze mogłem liczyć na merytoryczne wsparcie i ogromną wiedzę Pani Profesor.”

dr  lek. wet. Bogdan Konopka,  Główny Lekarz Weterynarii

 

„Współpracuję z Panią Profesor Olech od dziesięciu lat, razem zrealizowałyśmy kilka projektów z funduszy zewnętrznych. Podczas każdego etapu swojej pracy od pozyskania przez realizację oraz rozliczenie zawsze mogłam liczyć na jej fachowe wsparcie. Pozwoliła mi samorealizować się w pracy dając odpowiedzialne zadania. Wysyłała mnie również na szkolenia, warsztaty itp. abym mogła się rozwijać. Pani Profesor angażuje się w stu procentach we wszystko czym decyduje się zająć. Zawsze zastanawiam się jak Pani Profesor potrafi zapamiętać taką masą informacji zawstydzając tym dużo młodsze osoby.  Mimo natłoku spraw jako Kierownik Katedry Genetyki później Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach obecnie Dyrektor Instytutu potrafi wygenerować czas i zorganizować nam, jej pracownikom ognisko integracyjne.  Bardzo cenię sobie przyjacielską atmosferę w pracy, która pozwala wydobyć z każdego członka naszego „żubrowego” zespołu najlepsze umiejętności.”

Krystyna Cielniak – pracownik Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW

 

„Za co cenię Panią Profesor Wandę Olech? Trudne pytanie, bo lista jest bardzo długa i poszerzała się podczas 40 wspólnych lat pracy na Wydziale, razem z nowymi rolami, podejmowanymi przez Panią Profesor. Pani Profesor jest nie tylko cenionym naukowcem ale także osobą o niezwykłych umiejętnościach organizacji pracy i zarządzania. Kierowała Katedrą a teraz kieruje Instytutem stosując jasne i przejrzyste reguły gry, rozumiejąc potrzeby pracowników, otaczając nas wszystkich życzliwością. Jest osobą, która patrzy w przyszłość, wytrwale dąży do celu, potrafi znaleźć rozwiązania dla wszelkich problemów i skutecznie je wprowadzać w życie. Jej profesjonalne decyzje oparte są na wiedzy, logice, aspektach praktycznych, co czasem wymaga odwagi. Obcy Jej jest nieuzasadniony formalizm, który nie służy ani nauce ani Uczelni. Jest osobą niezwykle oddaną pracy, a drzwi do Jej pokoju są zawsze otwarte”.

dr hab. Elżbieta Martyniuk, Prof. SGGW

 

„Z wielką satysfakcją i jednak nie pełnym zaskoczeniem dotarła do mnie wiadomość o kandydowaniu prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej na stanowisko rektora SGGW.
Satysfakcja- bo Pani Profesor w mojej ocenie jest osobą jak najbardziej godną tego urzędu. Z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju mojej Alma Mater.
Pamiętam Panią Profesor z czasów moich studiów na wydz. zootechnicznym. Byłem jej studentem, gdzie prowadziła ćwiczenia z biometrii. W trakcie prowadzenia zajęć okazała się osobą o ogromnej wiedzy, umiejętnie przekazując ją nam, zielonym studentom. Jak pamiętam posiadała swobodę prowadzenia zajęć a jednocześnie była osobą wymagającą. Przy czym lubiła dyskusje szczególnie przy omawianiu wyników zadań z biometrii. Jednocześnie była osobą, która potrafiła rzetelnie ocenić w zdobywaniu przez nas wiedzy omawiając błędy wspólnie często w czasie poza zajęciami. Dla nas studentów zawsze miała czas. Imponowała znajomością nowości naukowych. Była bardzo dobrze zorganizowana i przygotowana do zajęć. Myślę, że te pozytywne cechy jeszcze wzmocniła. W kilku następnych latach, będąc pracownikiem naukowo- dydaktycznym wydz. zootechnicznego zawsze mogłem skorzystać z jej rady i pomocy. Dodatkowo jej zaangażowanie w ratowanie pogłowia żubrów w Polsce, nam “świeżym” pracownikom SGGW wręcz imponowała. Ale jak dzisiaj obserwuję, chęć pomocy innym pozostała jej cechą do dziś. Nie pełne zaskoczenie – Pani Profesor jest osobą, która pracowała i pracuje w różnym środowisku- naukowym i administracyjnym. Jej ogromne doświadczenie w kontaktach z administracją państwową na różnych jej szczeblach zaowocować tylko może korzyściami dla całej społeczności Uczelni, tak pracowników naukowo- dydaktycznych oraz całej rzeszy pracowników administracyjnych wspierających naukę i dydaktykę SGGW. Jak czytam w jej życiorysie posiada ona doświadczenie tak w kierowaniu badaniami a także w organizacji pracy naukowej i dydaktycznej. Nie będąc jednak zaskoczonym w pełni jej kandydaturą z powodów jak wcześniej wspomniałem.  Konsekwencją jej postawy osobistej jest jej kandydatura.
Myślę, że jej osoba zapewni dalszy rozwój Uczelni. A będąc kolejną kobietą Rektorem, następczynią prof. Marii J. Radomskiej stanie się jej wybitną następczynią.”

dr inż. Władysław Janikowski, były asystent w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz SGGW

 

„Ogromna wiedza i osobiste zaangażowanie pozwala owocnie współpracować w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody i skutecznie doradzać szefom resortu środowiska. Otwartość na ludzi i celne argumenty, osobiste zaangażowanie oraz sumienność to obok profesjonalizmu główne atuty Profesor Wandy Olech.”

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

 

„Z Panią Profesor dane mi było i dalej jest współpracować przy realizacji dużych projektów żubrowych. Zawsze organizacja i przebieg realizacji działań był bez zarzutu. Profesjonalizm i fachowość jest na najwyższym poziomie.”

Adam Sieńko, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów

Lidia Sternik-Stempkowska|20.06.2020

Mój życiorys

Od ponad 30 lat zajmuję się ochroną żubra w Polsce i Europie, koordynuję projekty ukierunkowane zarówno na badania naukowe jak i na działania w terenie. W tym czasie populacja tego gatunku wzrosła czterokrotnie. Stopnie i tytuły naukowe: Mgr – kierunek zootechnika (1982), SGGW Dr – nauki rolnicze: zootechnika (1987), SGGW Dr hab. – nauki rolnicze – zootechnika,... Czytaj dalej