Żubr i jego ochrona. Biuletyn. Vol. 5 (2012)

Bołbot M., Raczyński J. „Zasoby archiwalne Redakcji Księgi Rodowodowej Żubrów i sposoby ich udostępniania”

Wojciechowska M., Nowak Z., Olech W. „Przegląd badań genetycznych prowadzonych na gatunku Bison bonasus

Cabaj W., Gożdzik K., Bień J., Moskwa B. „Neospora caninum u żubrów eliminowanych w Białowieży w latach 2010-2012″

Parzanowski K., Januszczak M., Wołószyn-Gałęza A. „The assessment of a wisent population structure in Bieszczady Mountains”

Chistopolova M., Hernandez-Blanco J. A., Minaev A., Sipko T., Rozhnov V. „Seasonal and daily activity of free-ranging European bison females fitted with GPS collars”

Sipko T. P. „Conservation of genetic resources of subfamily Bovinae by the establishment of a cryo-bank”

Klich D., Perzanowski K. „A chance for the restoration of wisent to Northern Caucasus?”

Januszczak M., Perzanowski K. „Potentials for introduction of the wisent Bison bonasus to Western Rodopes, Bulgaria”

Khoyetskyy P. The prospects for Bison bonasus (L.) restoration to the Eastern Carpathians in the Ukraine”

Parnikoza I. „Żubr w kulturze ukraińskiej: trudny szlak i niepewny finał”

Kozlo P., Shakun V., Yanuta G., Velihurau P. „The plan of action for optimization of supplemental feeding and the management of population of the European bison (Bison bonasusOsipovichskaya

Shakun V. „European bison (Bison bonasus) in the central Belarus: current state and prospects of conservation of the free-ranging population Volozhinskaya

Treboganova N. An importance of protected areas for European Bison Reintrduction in Russia”

Hass Brandtberg N. „Modeling of population growth for the European bison Bison bonasus

Krzysiak M. K., Bielecki W., Demiaszkiewicz A. W., Pyziel A. M., Krajewska M., Rzewuska M., Matuszewska M., Wiśniewska J. „Przypadek POSESJI, żubrzycy z Kiermus”

Halicki W., Kołeczek-Sprawka D., Nowoszyńska B. „Zagroda howodlana żubrów w Sycowicach – pierwsze doświadczenia”