Czynna ochrona żubra – warsztaty on-line, 29 października 2020

Lidia Sternik-Stempkowska|16.10.2020

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zaprasza  na warsztaty on-line

pt. „Czynna ochrona populacji żubra”, które odbędą się w dniu  29 października br. 

Celem warsztatów jest przedstawienie społeczności lokalnej żubra – gatunku wymagającego ochrony czynnej, w związku z planami jego reintrodukcji  w Nadleśnictwie Gołdap.

 

Program warsztatów

10:00 – rozpoczęcie warsztatów, „Historia i aktualna sytuacja gatunku” – Wanda Olech, SGGW

10:40 – Opieka nad wolną populacją żubra w Puszczy Boreckiej – Krzysztof Żoch, Nadleśnictwo Borki

11:20 – Kompleksowa ochrona żubra w Polsce, doświadczenie w opiece nad nowo utworzonym stadem – Joanna Jadeszko, Adam Sieńko, Nadleśnictwo Augustów

11:50 – przerwa kawowa

12.10 – Żubry w Puszczy Romnickiej – Nadleśnictwo Gołdap

12:40 – Monitoring populacji żubra w ramach realizowanych projektów – Daniel Klich, SGGW

13.30 – Wizerunek żubra i promocja jego ochrony – Lidia Sternik-Stempkowska, SGGW

14.00 – dyskusja i zakończenie

 

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału poprzez formularz  do 26 października 2020 roku.

Lidia Sternik-Stempkowska|15.10.2020

Przygotowania do zimy w Nadleśnictwie Białowieża

Mimo deszczowego czerwca Nadleśnictwo Białowieża zgromadziło już zapasy niezbędne do zimowego dokarmiania żubrów. Leśnicy suszą i gromadzą skoszone wczesnym latem siano, które stanowi podstawę pokarmu żubrów. Najlepsze jest siano z pierwszego pokosu skoszone z początkiem kłoszenia – wówczas jest ono najbogatsze w składniki odżywcze. W miarę dojrzewania roślin koncentracja składników mineralnych i białka maleje, przy... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|07.10.2020

Relacja z warsztatów dla koordynatorów projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

W dniu 3 września 2020 odbyło się w Augustowie kolejne spotkanie koordynatorów Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce“.  W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek Lasów Państwowych będących partnerami projektu, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Spotkanie poprowadzili członkowie zespołu projektowego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  W czasie warsztatów omówiono między innymi najczęstsze... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności