XVIII Konferencja naukowa „Żubry w Puszczy Augustowskiej”

Lidia Sternik-Stempkowska|25.03.2020

Zapraszamy na coroczną konferencję naukową na temat żubra organizowaną przez Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Będzie to osiemnaste w cyklu, międzynarodowe spotkanie poświęcone żubrowi. Konferencja odbędzie się w Augustowie, w dniach 3-4 września 2020 r.

Miejsce spotkania nie jest przypadkowe, bowiem wiosną 2018 roku po ponad dwustuletniej nieobecności do Puszczy Augustowskiej powróciły żubry. Przywieziono tutaj grupę siedmiu żubrów z Puszczy Boreckiej i po kilkutygodniowej aklimatyzacji wypuszczono je na wolność. Każdego roku w stadzie urodziło się cielę, a wiosną 2020 roku dowieziono kolejne cztery żubry. Stado w Puszczy Augustowskiej rozwija się pod czułą opieką nadleśnictw Augustów i Płaska.

Konferencja jest organizowana wspólnie z SGGW i Nadleśnictwami Puszczy Augustowskiej, a poza celem naukowym służy wymianie doświadczeń i przedyskutowaniu bieżących problemów z zakresu ochrony i hodowli żubrów.

Na stronie Stowarzyszenia Miłośników Żubrów w zakładce „Konferencje” – „Augustów 2020” pojawił się pierwszy komunikat konferencyjny (link). Zachęcamy do dokonywania zgłoszeń bezpośrednio na stronie internetowej za pomocą specjalnego formularza (link).

Termin przysłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2020 r.
Termin przysłania pełnych prac do publikacji: 15 maja 2020 r. (nieprzekraczalny!)
Termin przysłania streszczeń(w dwóch językach): 15 lipca 2020 r.

Zapraszamy!

 

Fot. Adam Kolator

Lidia Sternik-Stempkowska|16.03.2020

Augustowskie stado żubrów powiększyło się!

12 marca 2020 roku zostały przywiezione do zagrody aklimatyzacyjnej w Nadleśnictwie Augustów  kolejne żubry: 1 krowa z Puszczy Białowieskiej (Karotka), 2 krowy (Podpucha i Posesja II) i jeden byk (Podróżnik) z Kiermus. Żubry pozostaną w zagrodzie około trzech tygodni i następnie zostaną wypuszczone na wolność. Mamy nadzieję, że szybko połączą się z wolnożyjącym stadem w Puszczy... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|19.02.2020

OGŁOSZENIE – dzierżawa łąk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w związku z realizacją Zadania badawczego pt. ”Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” w ramach projektu rozwojowego: „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego, ogłasza możliwość wydzierżawienia łąkpołożonych na północnych i południowych obrzeżach Puszczy Białowieskiej w celu zwiększenia możliwości wyżywieniowych oraz minimalizacji szkód od... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności